Tento návod Vás provede základními postupy při práci s ClueMakerem. Naučíte se, jak aplikaci spustit, vložit data z Excelu a vysvětlíme základní práci s grafem.

Úvod

Schopnost používat přímo data z Excelu Vám umožňuje snadno a rychle vizualizovat vazby ve vašich datech. Průvodce importem nabídne rychlou definici uzlů, vazeb a jejich zobrazení. Pro opakované zpracování můžeme importní nastavení uložit do šablony pro pozdější použití.

Zadání licenčního klíče

Když spustíte ClueMaker poprvé, požádá o zadání licenčního klíče. Můžete ho vložit buď přímo do textového okna, nebo můžete nalézt soubor, ve kterém je klíč uložen. Pak klikněte na tlačítko načíst licenci.

License

Po úspěšném vložení klíče už ho není nutné vkládat při startu programu.

Otevření pracovního prostředí

Po startu zobrazí ClueMaker úvodní obrazovku s nabídkou otevření prostředí nebo projektu. V našem případě postačuje "Otevřít prázdné prostředí".

Opening workspace

Průvodce importem z Excelu

V hlavním menu zvolíme funkci Soubor > Import Excelu. Následujících pět obrazovek nás provede procesem. Po kompletaci každé z nich stiskneme tlačítko "Následující". Tlačítko "Předchozí nám umožňuje vrátit se zpět.

1. Výběr souboru: Vybereme uložený excelovský soubor a stiskneme "Následující".

Select file

2. Výběr řádků: Okno zobrazí vzorek dat z prvého listu souboru. Ze všech možností které okno nabízí využijeme jen jednu - specifikujeme existenci záhlaví

Select rows

3. Vyber schéma pro import: Z nabízených možností zvolíme "Nové mapování".

Select template

4. Mapování sloupců: V případě nového mapování bude plocha Layout prázdná. Pro přidání každého nového uzlu klikneme na + Přidej uzel a pak do plochy Layout. Dále pro nový uzel zvolíme vhodný typ entity ze seznamu po kliknutí na šipku u pole Entita.

Mapping

Musíme specifikovat ID a popisek. To lze udělat přetažením sloupce, který pro tento účel chceme použít, na ikonu uzlu - tím nastavíme stejnou položku jak pro ID, ta i pro popisek. Další možností je napsat jméno položky (sloupce) v hranatých závorkách přímo do pole ID a Popisek. Tak je možné kombinovat i několik datových položek a použít pevný text.

Mapping

Pro přidání vazby mezi uzly klikneme na + Přidej Vazbu a pak tažením myši spojíme počáteční uzel s cílovým (1). Vazbu označíme jako orientovanou (2). Popisek je volitelný, ten na obrázku se skládá ze dvou polí oddělených pomlčkou (3). A to je vše, můžeme stisknout "Následující".

Links

5. Import Excelu: Poslední okno zobrazí počet importovaných uzlů a vazeb.

Import data

Kliknutí na "Dokončit" zavírá průvodce, data se importují do grafu a jsou připravena pro další práci.

Finish import

Práce s grafem

Obrázek v okně grafu bezprostředně po importu bývá nepřehledný a často se ani nevejde do okna. Menu na horní liště okna Graf nabízí řadu možností pro úpravy.

Workpane
Workpane

Ctrl-f otevře pole pro vyhledávání textových řetězců. Jakmile v něm začneš psát, číslo vedle pole bude ukazovat počet entit, jejichž popisek obsahuje shodný řetězec. Pomocí tlačítek "Předchozí" a "Následující" je možné entity postupně zobrazovat, po každém stisku tlačítka se jedna zobrazí uprostřed grafu. Tlačítko "Vyber" označí všechny nalezené uzly jako vybrané.

Filtrování

Filtry přidáváme, odstraňujeme, aktivujeme a deaktivujeme v panelu Filtry. Panel Editor filtrů slouží k defifici jednotlivých filtrů.

ClueMaker nabízí následující filtry:

  • Filtr entit: filtruje jeden nebo více zvolených typů entit.
  • Filtr položek: filtruje vybraný typ entity na základě hodnoty jedné nebo více položek (atributů).
  • Filtr počtu sousedů: filtruje uzly na základě počtu sousedů nebo vazeb. Mezi dvěmi uzly může být více vazeb, proto se počet vazeb často liší od počtu sousedů daného uzlu.

Jednotlivé filtry mohou mít vztah logického NEBO (OR) nebo ZÁROVEŇ (AND). Následující obrázek ukazuje vztah NEBO. Filtru odpovídají všechny uzly typu Telefon a zároveň všechny uzly s jednou, dvěmi či třemi vazbami (v našem příkladu sice jiné než telefon nejsou, ale kdyby byly...).

Filtering

Další obrázek ukazuje vztah ZÁROVEŇ (AND), který jsme nastavili tak, že jsme myší potáhli filtr počtu vazeb na filtr entit. Filtru budou odpovídat pouze entity Telefon s jednou, dvěmi či třemi vazbami.

Filtering
Filtering

Odstraň uzly, vybrané filtrem, z grafu. Vyzkoušej různé typy layoutu. Výsledek po použití hierarchického layoutu může bypadat podobně:

Filtering

Seskupení a rozdělení vazeb

Pokud mezi dvěmi uzly existuje pět a více vazeb stejné orientace, graf je automaticky seskupí - zobrazí jako jednu silnější linku a uvede u ní počet vazeb.

Všechny jednotlivé vazby můžeme zobrazit pomocí funkce "Rozdělit". Klikni pravým tlačítkem myši na seskupenou vazbu a z menu vyber funkci "Rozdělit" .

Funkce "Seskupit" naopak vytváří skupinovou vazbu z libovolného počtu vazeb mezi dvěmi uzly. Klikneme na libovolnou z vazeb pravým tlačítkem a zvolíme "Seskupit".

Práce se skupinami

Existuje několik metod pro výběr prvků grafu, ať už klikáním (Ctrl-klik), pomocí filtru, vyhledání textu atd. Často je výhodné takový výběr uložit, abychom se k němu mohli později vrátit. K tomu slouží panel Výběr. Horní část panelu zobrazuje aktuálně vybrané prvky grafu, po kliknutí na šipku vedle jména získáme i detailní informace o prvku. Tlačítko "Ulož výběr" tuto skupinu vybraných prvků uloží a v dolní části se objeví jméno "Výběr n", kde n je pořadové číslo. Po kliknutí na jméno je můžeme změnit.

Saving

Vybrané uzly se objeví v okně Výběr:

Saving

Ulož výběr.

Výběr zůstává uložený pokud jeho uzly existují v grafu (nebyly odstraněny). Vyzkoušej kroky zpět, do stavu, než byly odstaněny uzly s malým počtem sousedů. Použij tlačítko "Zpět" kolikrát je třeba.

Pak v okně Výběr klikni na uloženou skupinu uzlů, a stiskni tlačítko "Vybrat" V grafu budou označeny uzly uloženého výběru.

Saving

Při práci někdy vytvoříme několik uložených skupin. Panel Výběr nabízí několik možností pro práci s uloženými skupinami:

  • Přidej do: funkce přidá položky z vybrané skupiny do cílové uložené skupiny.
  • Odstraň z: funkce odstraní položky, které odpovídají vybrané skupině, z cílové skupiny.
  • Průnik: funkce ponechá v cílové skupině pouze ty položky, které jsou shodné s vybrané skupinou.
Saving