Pokud máte otázku a nemůžete zde najít odpověď, napište nám email.


  • ClueMaker nestartuje a píše VM creation failed

    Spusťte aplikaci pomocí svat64.exe. Hláška znamená, že nemáte v počítači dostatek volné paměti pro spuštění.

Stránka se pravidelně aktualizuje